SỐ LƯỢNG VÉ SẮP HẾT! HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ ĐỂ GIỮ CHỖ

Trong suốt 3 năm qua, hơn 370.000 khách hàng của VAWAY đã được chúng tôi chăm sóc tự động hoàn toàn bằng Chatbot Facebook.
CHATBOT MARKETING là khóa học sẽ mang lại những công nghệ hút khách hàng và chăm sóc khách hàng giúp khách hàng của VAWAY rất nhiều chi phí marketing.

Chương trình CHATBOT MARKETING Bạn có thể tham gia chương trình tại TP. Thái Bình ngày 30/11/2019

Tôi là Đào Khắc Cử . Bố già công nghệ, Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp.

Sứ mệnh của tôi là tổ chức đội nhóm đào tạo truyền cảm hứng cho họ, để họ thay đổi cuộc sống của người khác!